Zaproszenie do składania ofert na udział w pracach Komisji Oceny Wniosków

Ważne do: 2016-10-27
Dodano: 2016-10-21

Zaproszenie do składania ofert na udział w pracach Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w projekcie „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr zapytania 06/DPE/SWF/2016.

Szczegóły zamówienia w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia:

  • przeprowadzenie oceny merytorycznej do 80, pozytywnie  ocenionych formalnie, wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości;
  • wyłonienie w każdej turze konkursu biznesplanów wniosków Uczestników/Uczestniczek z najwyższą liczbą punktów do przyznania dotacji na rozwój przedsiębiorczości;
  • zaopiniowanie ok. 40 wniosków Uczestników, o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
  • udział w ok. 5-7 posiedzeniach KOW organizowanych przez FFW w siedzibie Fundacji

Źródło finansowania:
Projekt „Sukces we własnej firmie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan Radosław Płużyński tel. 22 4509 831, adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 27.10.2016 r, godz. 12.00

Załączniki:
1. zapytanie ofertowe (PDF)
2. wzór oferty wykonawcy (DOC)