Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową dla Uczestników i Uczestniczek szkoleń w ramach projektu „Sukces we własnej firmie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Nr zapytania 05/DPE/SWF/2016.

Ważne do: 2016-09-16
Dodano: 2016-09-13

Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, zwraca się
z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa ceteringowa dla Uczestników/czek szkoleń w ramach projektu „Sukces we własnej firmie”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Szkolenia będą realizowane dla 5 grup uczestników/czek po ok. 16 osób w grupie. Każda grupa realizuje szkolenie w trakcie 7 dni, tj. razem wszystkie grupy zrealizują 35 dni szkoleniowych. Maksymalnie dwie grupy mogą realizować szkolenia równolegle. Razem maksymalnie  560 osobodni. Liczba Uczestników/czek oraz ilość dni świadczenia usług mogą ulec zmniejszeniu.

Szczegółowe informacje w załączniku nr 2.