Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową nr 5/DW- OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-08-08
Dodano: 2017-07-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Usługa cateringowa składająca się z przerwy kawowej i lunchu dla uczestników Rad Programowych powołanych w projekcie Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Ogólnopolskich Spotkań Sieciujących oraz Branżowych Spotkań Sieciujących

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 22 450 97 11, adres e-mail: sieciowanie@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 8 sierpnia 2017 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu statusu PS
3. Zapytanie ofertowe