Zaproszenie do składania ofert na usługę doradztwa prawnego w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” (zapytanie nr 04/DIS/OS/FFW/2018)

Ważne do: 2018-07-17
Dodano: 2018-07-11
Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” poszukuje wykonawcy usługi doradztwa prawnego.
 
Przedmiot zamówienia: Doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z pilotażowym wdrożeniem modelu obligacji społecznych.
Źródło finansowania: Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020, umowa nr POWR.04.01.00-00-A002/16.
 
Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
Pan Michał Bargielski, tel. 606 407 935, adres e-mail: mbargielski@cofund.org.pl
 
Ofertę należy przekazać w terminie do: 17 lipca 2018 r. do godz. 23.59.
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór Oferty Wykonawcy