Zaproszenie do składania ofert na usługę ekspercką/trenerską nr 9/DW- OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-10-06
Dodano: 2017-09-29

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Usługa ekspercka/trenerska podczas branżowych spotkań sieciujących dla kadry kierowniczej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 22 450 97 11, adres e-mail: sieciowanie@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 6 października 2017 r. do godz. 15.00.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy

2. Zapytanie ofertowe