Zaproszenie do składania ofert na usługę ekspercko/doradczą nr 4/DW- OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-08-16
Dodano: 2017-07-27

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Usługa ekspercka/doradcza w ramach Rad Programowych dla spotkań sieciujących branżowych/tematycznych, które organizowane będą dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 22 450 97 11, adres e-mail: sieciowanie@cofund.org.pl
Ofertę należy przekazać w terminie do: 16 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Zapytanie ofertowe