Zaproszenie do składania ofert na usługę noclegowo-gastronomiczną podczas warsztatów szkoleniowych

Ważne do: 2019-07-05
Dodano: 2019-06-28

Zaproszenie do składania ofert na usługę noclegowo-gastronomiczną podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 2-4 sierpnia i 23-25 sierpnia 2019 roku (okolice Babiogórskiego Parku Narodowego).

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 34 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 2-4 sierpnia 2019 r. oraz 17 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 23-25 sierpnia 2019 r. zgodnie z poniższymi założeniami:

1) Zakwaterowanie: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu ze śniadaniem dla łącznie 34 uczestników warsztatów szkoleniowych, w tym: dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 2-4 sierpnia 2019 r. (dwa noclegi) oraz 17 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 23-25 sierpnia 2019 r. (dwa noclegi) zgodnie z wymaganiami opisanymi w treści formularza Zapytania ofertowego.

2) Wyżywienie: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia dla łącznie 34 uczestników, w tym: dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 2-4 sierpnia oraz 17 uczestników warsztatów szkoleniowych w terminie 23-25 sierpnia 2019 r. (dla każdego uczestnika: 2 obiady, 2 kolacje i serwisy kawowe przez 3 dni trwania warsztatów szkoleniowych) zgodnie z wymaganiami opisanymi w treści formularza Zapytania ofertowego.

3) Wykonawca zapewni miejsca do spotkań wieczornych oraz w ciągu dnia dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych, w każdym z wymienionych powyżej terminów, na zewnątrz na terenie obiektu, oraz udostępni salę szkoleniową na terenie obiektu z dostępem do naturalnego światła na kondygnacji budynku równej parterowi lub piętrze (nie dopuszcza się do wykorzystania na salę szkoleniową: podpiwniczeń, piwnic, strychów, poddaszy bez okien, poddaszy i pomieszczenia w których umieszczenie okien nie spełnia standardu 90-110 cm od poziomu podłogi wysokość co najmniej 130 cm).

4) Warsztaty szkoleniowe planowane są od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 15.00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym formularzu Zapytania ofertowego Nr 10/FSC/FFW/2019.

Źródło finansowania: projekt „Forest School Center”, nr projektu POWR.04.03.00-00-0037/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Krystyna Tabor,  tel. 697 747 787, adres e-mail: ktabor(at)cofund.org.pl.

Ofertę należy przekazać w terminie do: 5 lipca 2019 roku do godz. 23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności – link:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193013