Zaproszenie do składania ofert na usługi graficzne i informatyczne - 10/DWES/OST/FFW/2017

Ważne do: 2017-10-26
Dodano: 2017-10-12

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia:  Usługi informatyczne i graficzne dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-5080/16.

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, tel. 22 45 09 859, adres e-mail: aszczygiel(at)cofund.org.pl
Ofertę należy przekazać w terminie do: 26 października 2017 r. do godz. 12:00

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)