Zaproszenie do składania ofert na usługi hotelowo-gastronomiczne

Ważne do: 2017-08-01
Dodano: 2017-07-18

nr 3/DW- OWES/FFW/2017

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Usługa hotelowa i gastronomiczna podczas spotkań branżowych dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowana w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osoba uprawniona do kontaktu: tel. 22 450 97 11, adres e-mail: sieciowanie@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 1 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnianiu statusu PS