Zaproszenie do składania ofert na usługi marketingowe w subregionie ciechanowskim, nr 01/DWES/CIE/FFW/2018.

Ważne do: 2018-05-11
Dodano: 2018-04-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia:  Usługi marketingowe dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-5081/16-00

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, tel. 22 45 09 859, adres e-mail: aszczygiel(at)cofund.org.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 11 maja 2018 (piątek) r. do godz. 12:00

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Oferta Wykonawcy (doc)
3. Istotne postanowienia umowy (pdf)
4. Protokół odbioru usług (doc)