Zaproszenie do składania ofert na usługi trenerskie / szkoleniowe – „Polityki i strategie publiczne w procesie tworzenia innowacji społecznych – znajomość i współtworzenie rozwiązań”

Ważne do: 2018-10-11
Dodano: 2018-10-02

Zaproszenie do składania ofert na usługi trenerskie/szkoleniowe

Wprowadzenie: Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Social(i)Makers”  poszukuje trenerów.

Przedmiot zamówienia: Trener prowadzący szkolenie z zakresu innowacji społecznych w ramach programu edukacyjnego „Social Innovation Academy: how to innovate together for a better tomorrow”.

Temat szkolenia: „Polityki i strategie publiczne w procesie tworzenia innowacji społecznych – znajomość i współtworzenie rozwiązań”.
Zamawiający poszukuje od 1 do 3 trenerów. Każdy trener poprowadzi jedno szkolenie w ww. temacie. 

Źródło finansowania: Projekt „Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”, realizowany w ramach priorytetu 1: “Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe, nr CE1040 Social(i)Makers.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Marta Jankowska, tel. 22 450 97 10, adres e-mail: majankowska[at]cofund.org.pl
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 11 października 2018 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – trener – polityki i strategie publiczne a innowacje społeczne
2. Wzór Oferty – trener – polityki i strategie publiczne a innowacje społeczne