Zaproszenie do składania ofert na usługi trenerskie/szkoleniowe (7 zapytań ofertowych)

Ważne do: 2018-07-27
Dodano: 2018-07-13

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Social(i)Makers” poszukuje wykonawców usługi trenerskiej.

Przedmiot zamówienia:

Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu innowacji społecznych w ramach programu edukacyjnego „Social Innovation Academy: how to innovate together for a better tomorrow”. Program składa się z 7 modułów, a każdy z nich będzie realizowany w formie 3 równoległych w czasie grup szkoleniowych. W związku z powyższym odbędzie się 21 szkoleń.

Tematy 7 modułów:

  • Moduł 1:„Active Citizenship – How you can promote positive changes in your community and/or society“(Aktywność obywatelska – jak wspierać pozytywne zmiany w swojej społeczności i/lub społeczeństwie).
  • Moduł 2:“Social Business – Entrepreneurship for social good” (Biznes społeczny – przedsiębiorczość z pozytywnym wpływem społecznym).
  • Moduł 3: „Technology & Creativity for Social Innovation” (Proces projektowania innowacji społecznych).
  • Moduł 4:„Stakeholder Engagement – Understanding and engaging stakeholders”(Interesariusze innowacji społecznych – sposoby zaangażowania i efektywna komunikacja).
  • Moduł 5:„Impact Assessment – How to measure and manage impact” (Oddziaływanie innowacji społecznych – jak je mierzyć i nim zarządzać).
  • Moduł 6:„Impact Finance – How to finance social innovation“(Finansowanie projektów z wpływem społecznym – sposoby finansowania innowacji społecznych).
  • Moduł 7:„ Social Innovation Policy – Co-create policies for social innovation” (Polityki i Strategie publiczne w procesie tworzenia innowacji społecznych – znajomość i współtworzenie rozwiązań).

Do każdego z modułów Zamawiający poszukuje 3 trenerów. Jedna osoba może złożyć oferty w odpowiedzi na kilka z przestawionych zapytań ofertowych.

Źródło finansowania: Projekt „Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”, realizowany w ramach priorytetu 1: “Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe, nr CE1040 Social(i)Makers.


Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Marta Jankowska, tel. 22 45 09 710, adres e-mail: majankowska[at]cofund.org.pl

Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
 

Oferty należy przekazać w terminie do: 27 lipca 2018 r. do godz. 23.59.