Zaproszenie do składania ofert na usługi wykonania i dostawy materiałów dla uczestników konferencji

Ważne do: 2017-06-07
Dodano: 2017-05-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Usługa wykonania i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów dla uczestników konferencji na potrzeby realizacji Projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osoba uprawniona do kontaktu: tel. 22 450 97 11, adres e-mail: sieciowanie@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 7 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy