Zaproszenie do składania ofert na: Współpracę ko-trenerską przy wdrażaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej.

Ważne do: 2019-05-14
Dodano: 2019-05-07

OGŁOSZENIE PARTNERA W PROJEKCIE „Forest School Center”

Punkt Przedszkolny „Leśna Droga” - partner w projekcie „Forest School Center” realizowanym w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy - zaprasza do składania ofert na: Współpracę ko-trenerską przy wdrażaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności – link.

Źródło finansowania: projekt „Forest School Center”, nr projektu POWR.04.03.00-00-0037/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Anna Płuska, tel. 600-403-430, adres e-mail: a.pluska@lesnadroga.pl (Punkt Przedszkolny „Leśna Droga”)

Ofertę należy przekazać w terminie do: 14 maja 2019 roku do godz. 23:59 (na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym, ogłoszonym w Bazie Konkurencyjności -https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183674)