Zaproszenie do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby szkolenia Uczestników/czek projektu „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Nr zapytania 04/DPE/SWF/2016.

Ważne do: 2016-09-16
Dodano: 2016-09-13

Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem sal szkoleniowych na potrzeby szkolenia Uczestników/czek projektu „Sukces we własnej firmie”. Szkolenia będą realizowane dla 5 grup uczestników/czek po ok. 16 osób w grupie. Każda grupa realizuje szkolenie w trakcie 7 dni (ok. 7-8 godzin dziennie), tj. razem wszystkie grupy zrealizują 35 dni szkoleniowych. Maksymalnie dwie grupy mogą realizować szkolenia równolegle, tzn. wymagana jest dostępność dwóch sal szkoleniowych jednego dnia.

Szczegółowe informacje w załączniku nr 2.