Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” (zapytanie nr 03/DIS/OS/FFW/2018)

Ważne do: 2018-07-16
Dodano: 2018-07-09

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” poszukuje wykonawcy, który opracuje metody rozwijania kompetencji zawodowych.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie przykładowych metod interwencji, które mogą być zastosowane w ramach modelu obligacji społecznych.

Źródło finansowania: Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020, umowa nr POWR.04.01.00-00-A002/16.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
Pan Michał Bargielski, tel. 606 407 935, adres e-mail: mbargielski@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 16 lipca 2018 r. do godz. 23.59.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór Oferty Wykonawcy