Zaproszenie do udziału w seminarium i szkoleniu

Ważne do: 2018-09-03
Dodano: 2018-08-27

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją, jako partner, projektu „Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej powyżej 45. roku życia” zaprasza ekspertów, trenerów i coachów do wzięcia udziału w seminarium i szkoleniu „Train the Trainer”.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z produktami projektu „Become a trainer”, a celem szkolenia – nabycie kompetencji niezbędnych do wdrożenia programu „Became a trainer” oraz prowadzenia szkoleń trenerskich dla kadry menedżerskiej powyżej 45 roku życia.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy (Warszawa) oraz Fondazione ISTUD (Włochy) i jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Izabela Kowalska, tel. 22 450 98 67, adres e-mail: ikowalska[at]cofund.org.pl

Zgłoszenia należy przekazać w terminie do: 3 września  2018 r. na adres: ikowalska[at] cofund.org.pl lub do recepcji FFW (ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa) do godz. 16:00.

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
2. Zaproszenie do udziału w  seminarium
3. Formularz zgłoszenia udziału w seminarium
4. Zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z programem
5. Formularz zgłoszenia do udziału w szkoleniu