Zaproszenie do składania ofert na opracowanie programu szkolenia oraz przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników/czek projektu „Sukces we własnej firmie

Ważne do: 2016-09-11
Dodano: 2016-09-06

Zaproszenie skierowane do osób indywidualnych do składania ofert na opracowanie programu szkolenia oraz przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników/czek projektu „Sukces we własnej firmie”, w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, nr 03/DPE/SWF/2016.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie programu szkolenia oraz przeprowadzenie szkoleń trwających 50 godzin każde, w trakcie 7 dni roboczych, dla dwóch lub trzech grup uczestników, po ok. 16 osób, razem 100-150 godzin. Szkolenia będą realizowane od 26.09.2016 do połowy listopada 2016 r. w sali szkoleniowej w Łodzi (dokładny adres będzie wskazany w późniejszym czasie)
Szczegóły zamówienia w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Źródło finansowania: Projekt „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego


Osoba uprawniona do kontaktu: Pan Radosław Płużyński tel. 22 4509 831, adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl
Ofertę zawierającą przygotowaną zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym, należy przekazać w terminie do 11.09.2016 r.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)