Zapytanie dot. szacowania (rozeznanie rynku) - skład Biuletynu

Ważne do: 2018-09-14
Dodano: 2018-09-11
Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o wycenienie usługi polegającej na: przygotowaniu makiety, opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, korekcie poskładowej i przygotowaniu do druku/ ew. tylko publikacji w Internecie 8 numerów publikacji pt. „Biuletyn sieci OWES”. 
 
Nr 1RR/DW-OWES/FFW/2018
 
Kod/y i nazwa CPV: 79822000-2 – Usługi składu; 79822500-7 – Usługi projektów graficznych
 
Źródło finansowania:
finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 
Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Biuletyn będzie wydawany w okresie od września 2018 do listopada 2019 w 8 terminach wskazanych przez Zamawiającego po dokonaniu wyboru Wykonawcy i  w uzgodnieniu z Wykonawcą. Średnio przyjąć należy, że każda edycja biuletynu będzie wydawana w odstępach 1,5-2 miesięcy.  
 
Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Sylwia Krzyżanowska, adres e-mail: skrzyzanowska@cofund.org.pl
 
Oferty należy przekazać w terminie do: 14 września 2018r do godz. 23:59