Zaproszenie do składania ofert na kompleksową usługę organizacji  dwudniowej konferencji podsumowującej projekt "Dostępna Szkoła"

Ważne do: 2023-10-03
Dodano: 2023-09-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji i obsługi jednodniowej/dwudniowej konferencji podsumowującej projekt „Dostępna Szkoła” i upowszechniającej wypracowany w ramach projektu Model Dostępnej Szkoły.

  • Data wydarzenia: 15-16 listopada 2023 r.
  • Miejsce konferencji: Warszawa
  • Uczestnicy konferencji: przedstawiciele samorządu terytorialnego, szkół podstawowych, NGO – łącznie maksymalnie 300 osób z całej Polski.

W zakres kompleksowej usługi wchodzą:

  1. Usługa noclegowa
  2. Usługa cateringowa
  3. Usługa eventowa

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku 1 - Zapytanie ofertowe.

 

Źródło finansowania: Współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt „Dostępna szkoła”.

 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 03.10.2023 r. do godziny 09:00.

 

Osoba uprawniona do kontaktu:

Agnieszka Luck, tel. 22 45 09 738, adres e-mail: aluck@cofund.org.pl

 

Załączniki:

  1. Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 2 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik 3 – Wzór umowy