ZAPYTANIE OFERTOWE: Doradztwo specjalistyczne (księgowo-kadrowo-podatkowe) - 12/BZP/DWES/FFW/2022

Ważne do: 2022-06-08
Dodano: 2022-05-31

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii II” w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym, tj. m. in.:

 1. rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych (PES/PS), 
 2. zobowiązania finansowe – w tym publiczno-prawne związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
 3. księgowość,
 4. płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
 5. zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES 
  i rozwiązywanie konfliktów.

 

Źródło finansowania: 

Projekt „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” Zadanie dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba uprawniona do kontaktuPan/i Agata Cybulska, tel 533 902 640, adres e-mail: acybulska(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 8 czerwca 2022 godz. 16.00

Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe (PDF)
    2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
    3. Standardy OWES
    4. Istotne warunki umowy