Zapytanie ofertowe: kompleksowe usługi bankowe dla FFW

Ważne do: 2019-07-18
Dodano: 2019-06-04

Fundacja poszukuje dostawcy kompleksowych usług usługi z zakresu obsługi bankowej Fundacji Fundusz Współpracy.

Nr 2/BFA/2019

Prosimy o przedstawienie oferty zgodnie z wymogami opisanymi w załącznikach.  

Miejsce i termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia 01.07.2019 roku.

Pełną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczonej w sposób następujący: „Oferta na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa, Marek Żyła:

- za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, lub
- osobiście w Kancelarii Fundacji Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4 A, 00-444 Warszawa.

Ofertę należy przekazać w terminie do: 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: Pan Marek Żyła tel. +48 602 617 888, adres e-mail: mzyla@cofund.org.pl

Załączniki:

  • ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  • Załącznik nr 1 – Formularz: „Oferta na świadczenie usług bankowych dla Fundacji
  • Fundusz Współpracy
  • Załącznik nr 2 – wzór „Umowy o świadczenie usług bankowych