Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przekazanie materiałów na spotkania szkoleniowo-informacyjne

Ważne do: 2023-09-05
Dodano: 2023-08-28

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:

1. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów na potrzeby uczestników szkoleń/spotkań animacyjnych w projekcie "Poznaj ES z mOWES":

a) torba bawełniana z długimi uchwytami umożliwiającymi noszenie na ramieniu, posiadająca gramaturę co najmniej180 gr/m², w kolorze pomarańczowym – 1900 sztuk,

b) notes składany o wymiarach 115x150x20 mm. Notes musi zawierać karteczki samoprzylepne i mieć miejsce na wizytówki oraz długopis – 1900 sztuk,

c) długopis plastikowy w kolorze pomarańczowym – 1900 sztuk.

Na materiałach powinny być zamieszczone logotypy, zgodnie z poniższą informacją:

  • dla materiałów wskazanych w punkcie a) – Logotypy zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz 3;
  • dla materiałów wskazanych w punkcie b) – Logotypy zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz 3;
  • dla materiałów wskazanych w punkcie c) – Logotyp zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Wszystkie materiały powinny być nowe, wysokiej jakości, zapakowane w sposób estetyczny.

2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, wizualizacji oraz wysyłką/dostarczeniem materiałów do Centrów Inkubacji i Rozwoju PES w 3 subregionach (Ciechanów, Ostrołęka, Radom – dokładne adresy podano w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego) ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

3) Oferent jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu wizualizację materiałów wskazanych w punkcie 1) wraz ze złożoną ofertą.

 

Źródło finansowania: Projekt „Poznaj Ekonomię Społeczną z mOWES”. Zadanie dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 28/MCPS/06/2023/B/ES z dnia 23.06.2023 r.

 

Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Natalia Solonska, tel:  537 280 726, e-mail: nsolonska@cofund.org.pl

 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 05.09.2023 r. do godziny 15:00.

 

Załączniki:

  1. Załącznik 1 – Wzór oferty
  2. Załącznik 2 – Logotypy MCPS
  3. Załącznik 3 – Logotyp mOWES
  4. Załącznik 4 – Istotne postanowienia umowy

Załączniki nr 2 oraz nr 3 były zmienione w dniu 30.08.2023