Zapytanie ofertowe nr 03/DWES/CIE/FFW/2020 - doradztwo biznesowego

Ważne do: 2020-06-03
Dodano: 2020-05-28

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznego doradztwa biznesowego indywidualnego i/lub grupowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion ciechanowski, powiaty: : ciechanowski, pułtuski, płoński, żuromiński, mławski.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30.04.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 3 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz załączniki niezbędne do przygotowania oferty dostępne są w Bazie konkurencyjności.

Link do ogłoszenia: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247408