Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa (ASPE)

Ważne do: 2022-09-30
Dodano: 2022-09-21

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej składającej się z przerw kawowych i lunchu dla uczestników dwudniowych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE] w ramach projektu Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż

Wprowadzenie: Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Zamówienie dotyczy świadczenia usługi cateringowej dla uczestników min. 32 max 36 dwudniowych szkoleń, które zostaną przeprowadzone w maks. 16 województwach w ramach projektu Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż, w okresie od października 2022 do kwietnia 2023 r

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020

Osoba uprawniona do kontaktuPan/i Agnieszka Leszyńska, tel. 608 380 126, adres e-mail: aleszynska(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 30 września 2022

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (PDF)
Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)