Zapytanie ofertowe: Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych (Nr 24/FSC/FFW/2020)

Ważne do: 2020-02-10
Dodano: 2020-02-03

Zapytanie jest ogłoszone w ramach projektu „Forest School Center”, współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem „Forest School Center” jest opracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej oraz jego wdrożenie.

Nr zapytania: Nr 24/FSC/FFW/2020

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 30 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla około 15 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 6-8 marca 2020 r. oraz około 15 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 27- 29 marca 2020 r. zgodnie z założeniami opisanymi szczegółowo w załączniku oraz w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230500#