Zapytanie Ofertowe: Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych (woj. Wielkopolskie - Poznań) - 23/FSC/FFW/2020

Ważne do: 2020-01-17
Dodano: 2020-01-10

Zapytanie jest ogłoszone w ramach projektu „Forest School Center”, współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem „Forest School Center” jest opracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej oraz jego wdrożenie.

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty
z uwzględnieniem wymagań z załączenika.

Pełne zapytanie umieszczone zostało w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI