Innowacje społeczne

Innowacje społeczne są jednym z najważniejszych obszarów działalności Fundacji Fundusz Współpracy. Doświadczenie w tym obszarze, nabyte zostało podczas realizacji licznych programów i projektów, m.in. w latach 2004-2008, kiedy jako instytucja wdrażająca realizowała Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie D (Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy).

W latach 2007-2009 Fundacja Fundusz Współpracy realizowała dwa Projekty systemowe pt: „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń́ PIW EQUAL” oraz „Upowszechnianie ekonomii społecznej na terenach wiejskich”.

Informacje dodatkowe

Obecnie Fundacja realizuje projekt systemowy „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” oraz „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”„Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jolanta Kalinowska

Dział Współpracy z OWES

Marzena Gajewska

Kierowniczka

Dział Obsługi Finansowej

Monika Szymańska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Grzegorz Herubiński

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz

Jakub Kamiński

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rafał Panfil

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2017-05-22

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/DW-OWES/FFW/2017, Fundacja Fundusz Współpracy dokonała wyboru oferty Central Fund of Immovables sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź (Warsaw Plaza Hotel) jako najkorzystniejszej na wykonanie usługi hotelowej i gastronomicznej w dniach 28-29 czerwca 2017r w Warszawie.