Równość szans

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekty poświęcone tematyce równościowej od 2005 r.

W ramach kilku programów realizowane były m.in. takie działania, jak budowa sieci trenerów gender mainstreaming, przygotowanie modułów szkoleniowych z zakresu wdrażania zasady równości płci w projektach finansowanych ze środków UE oraz szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Obecnie realizowany projekt (Równość.info) powstał na bazie wypracowanego doświadczenia i jest efektem systematycznie prowadzonych działań́ w tym zakresie.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka
Dział Równości Szans
 

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Ogłoszenia