Wsparcie sektora publicznego

Wsparcie w realizacji celów i programów, w szczególności w zakresie wdrażania funduszy europejskich oraz innych środków pomocowych. Filarem działalności Fundacji jest realizacja zadań na rzecz wsparcia administracji i instytucji w zakresie programowo-projektowym, w tym we wdrażaniu programów UE.

Informacje dodatkowe

Fundacja Fundusz Współpracy realizowała wsparcie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Przetwarzania InformacjiCentrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie), instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu Innowacyjna Gospodarka.

W czerwcu 2013 r. Fundacja podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki, na mocy której FFW wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność w miejscu u beneficjenta, w ramach Działania 4.5.2, 6.2.2 oraz 6.5.2 POIG.

Obecnie zaangażowanie Fundacji Fundusz Współpracy w alokacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wynosi 30%.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Michał Ludwiczak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jarosław Janiak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Iwona Królikowska

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Paweł Sala

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej