Forest School Center

Trwający

Celem projektu Forest School Center jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej /Forest School Pedagogy/ do aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli i pracy w duchu idei Forest School poprzez transfer rozwiązania realizowanego w Niemczech.

Projekt odpowiada na cel szczegółowy PO WER w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, zwiększenia udziału mężczyzn w edukacji dzieci na etapie nauczania początkowego, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.

Forest School Center to nowa modelowa usługa nie świadczona obecnie w Polsce, kluczowa dla nowoczesnej polityki systemu nauczania początkowego, skierowana do grupy nauczycieli zainteresowanych edukacją holistyczną i outdoorową.

Aktualności

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Anna Szkiruć

Dział Równości Szans

Krystyna Tabor

Biuro Współpracy Międzynarodowej