Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Trwający

Projekt "Ścieżki współpracy" jest projektem grantowym polegającym na przyznaniu wsparcia beneficjentom projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego, bez względu na program operacyjny, w ramach którego realizują projekty standardowe (POWER/ RPO).

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które dzięki i we współpracy międzynarodowej, pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie, na ulepszenie oraz stworzenie nowych możliwości odpowiadania na problemy z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

Projekt poza wsparciem finansowym (granty do 100 tys. zł) przewiduje szereg działań wzmacniających beneficjentów projektów EFS przed przystąpieniem do konkursu grantowego, w trakcie realizacji projektów międzynarodowych oraz po ich zakończeniu.

Ważnym aspektem projektu "Ścieżki współpracy..." jest zaangażowanie do współpracy partnerów zagranicznych, mających olbrzymie doświadczenie w nawiązywaniu partnerstw i realizacji projektów międzynarodowych. Partnerzy Ci podzielą się swoim doświadczeniem i pomogą w procesie wyboru partnerów zagranicznych do projektów a także przy budowie silnej sieci beneficjentów proj. międzynarodowych.

Projekt ten jest realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje dodatkowe

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Anna Jankowska

Dział Projektów Edukacyjnych

Jakub Kamiński

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Jacek Mikuszewski

Dział Projektów Edukacyjnych

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych