Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Trwający

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i Cofund Sp. z o.o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) realizuje usługę polegającą na potwierdzaniu poniesionych kosztów kwalifikowanych we wnioskach o płatność oraz weryfikacji dokumentacji księgowej w siedzibie beneficjanta / w miejscu realizacji projektu.

Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach działania 1.1 Priorytetu POIR są głównie przedsiębiorstwa realizujące projekty B+R.

Weryfikacja obywa się za pomocą wewnętrznego systemu informatycznego, co podnosi efektywność czasową i finansową przedsięwzięcia.

Zgodnie z zawartą umową konsorcjanci rozliczani są za pomocą systemu ryczałtowego (stawka za wyjazd kontrolny). Ponadto uproszczono system obiegu dokumentów poprzez rezygnacje z przygotowywania raportu w wersji papierowej poprzez wykorzystanie certyfikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania raportów.

Za realizację zadań odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia Sektora Publicznego – Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej.

Umowę podpisano 28 lipca 2017 r. i obowiązuje do 2024 r.

Osoby związane z tym projektem

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Michał Ludwiczak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Iwona Królikowska

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jarosław Janiak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Paweł Sala

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Aleksandra Mendyk - Zaborowska

Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Małgorzata Kowalczyk

Ekspert zewnętrzny