Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia

Zakończony

Projekt „Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia” realizowany jest w ramach Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

  • Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
  • Partner Krajowy: Fundacja Fundusz Współpracy z  siedzibą w Warszawie
  • Partner Ponadnarodowy: Fondazione ISTUD z siedziba w Mediolanie (Włochy)

Czas trwania projektu: 01.08.2017 - 31.07.2018 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji managerów po 45 roku życia bez zatrudniania oraz zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Jednym z problemów zdiagnozowanych jest mała aktywność w zakresie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji osób po 45 roku życia oraz brak rozwiązań mających na celu utrzymanie aktywności zawodowej tej grupy osób. Pracownicy 45+ głównie managerowie, posiadają cenną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, bardzo często posiadają wiedzę ekspercką, aczkolwiek nie zawsze są gotowi i mają warunki do dzielenia się nią. Szczególnym wyzwaniem dla każdej firmy jest odpływ kompetentnych pracowników 45+, którzy zgromadzili wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji zadań i pełnienia określonych funkcji. Brak narzędzi i systemu wsparcia na rzecz aktywności zawodowej osób 45+ skutkuje ciągłym odpływem starszych pracowników z rynku pracy.

Taki proces, w dłuższej perspektywie, nie może być korzystny dla żadnej gospodarki. Konieczne jest zatem wprowadzenie kompleksowego systemu wsparcia osób 45+, który powinien zatem uwzględniać działania w obszarze utrzymania aktywności zawodowej 45+. Działania takie z dużą skutecznością podejmowane są w krajach UE. Projekt zakłada transfer, zaadaptowanie oraz wdrożenie wypracowanych rozwiązań z włoskiego programu wdrażanego z sukcesem „Professional Faculty”. Program opracowany i wdrażany był przez włoską Szkolę Biznesu-ISTUD Fondazione Istud.

W projekcie  utworzono Ponadnarodowe Forum Ekspertów  składające się z przedstawicieli Partnerów krajowych , przedstawicieli Partnera zagranicznego  oraz przedstawicieli instytucji szkoleniowych. Do zadań  PFE należy:

  • zapoznanie się z modelem włoskim  podczas wizyty studyjnej w Mediolanie
  • Diagnozy potrzeb szkoleniowych menagerów 45 + w celu zmiany profilu zawodowego
  • Praca nad adaptacją modelu włoskiego do warunków polskich
  • Wypracowywane rekomendacji dla instytucji, które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania

Rezultatem projektu będzie model składający się z programu „Become a trainer” będącym kombinacją szkolenia i sesji coachingowych, materiału metodycznego „Train the trainer” oraz narzędzie do samooceny kompetencji trenerskich / mentorskich managerów 45+.

Osoby związane z tym projektem

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Premia społeczna

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Główna specjalistka
Biuro Zarządzania Projektami