CARESBAC-Polska

Zakończony

CARESBAC-Polska (CARESBAC) był funduszem inwestycyjnym typu venture capital działającym w Polsce od 1992 r.

CARESBAC oferuje finansowanie oraz pomoc techniczna malmy i średnim, prywatnym polskim przedsiębiorstwom, aby wspierać rozwój gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Oferujemy finansowanie na zasadach komercyjnych typowych dla venture capital (kapitał podwyższonego ryzyka). Pomoc techniczna jest udzielana naszym inwestobiorcom po niskich kosztach przy wykorzystaniu krajowych oraz międzynarodowych organizacji doradczych działających na terenie Polski.

CARESBAC został utworzony przez międzynarodowa organizacje SEAF (The Small Enterprise Assistance Funds), jako sposób na wspomaganie rozwoju sektora prywatnego w Polsce, Bulgarii, i w Rosji. W Polsce CARESBAC został utworzony przez SEAF, Fundację Fundusz Współpracy i Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Akcjonariuszem CARESBAC jest również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). CARESBAC jest dodatkowo wspomagany przez Korporacje Prywatnych Inwestycji Zamorskich (OPIC) i Amerykańska Agencje Rozwoju Międzynarodowego (US AID). 

Fundacja Fundusz Współpracy sprzedała swoje udziały w CARESBAC w 2008 r.

Informacje dodatkowe

CARESBAC nie jest bankiem i nie udziela kredytów bankowych. W zamian, CARESBAC proponuje długoterminowy kapitał inwestycyjny według następujących zasad:

Całkowita wielkość inwestycji stanowi równowartość kwot od USD 50.000 do USD 400.000 w przeliczeniu na złote polskie.

Współinwestowanie odbywało się na zasadzie nabywania mniejszościowych udziałów kapitałowych stanowiących od 25% do 49% wartości firmy. CARESBAC dąży do popierania istniejącego zarządu, a nie zastępowania go.
Struktura i sposób inwestowania dopasowane są do poszczególnych sytuacji.

Preferowane działy gospodarki to: przemysł rolno - spożywczy, eksport nowych produktów, przemysł lekki, tanie budownictwo mieszkaniowe, usługi w sferze przedsiębiorczości, wytwarzanie energii i ochrona środowiska.

CARESBAC jest szczególnie zainteresowany polskimi przedsiębiorstwami z udokumentowana działalnością w branży oraz doświadczonymi właścicielami i zarządem. Bierzemy także pod uwagę wielostronne spółki joint venture z kapitałem zagranicznym zakładając, ze polscy partnerzy znajda sie ostatecznie w posiadaniu pakietu kontrolnego przedsiębiorstwa.

Aktualności