Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus)

Zakończony

INFORMUJEMY, że z końcem czerwca 2023 r. zakończyliśmy prace w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus.

Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus) to projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich. W ramach Centrum Wsparcia Doradczego samorządy pracują wspólnie z zespołem doświadczonych ekspertów, tak aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój.

Projekt CWD Plus rozpoczął się w maju 2022 r., a zaplanowane działania doradcze obejmowały ponad 800 samorządów, które tworzyły 76 Partnerstw na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją.

Działania projektu CWD Plus obejmowały:

  • Doradztwo strategiczne

  • Doradztwo projektowe

  • Badania, analizy i utworzenie "Bazy wiedzy"

  • Sieciowanie, czyli wydarzenia: regionalne spotkania sieciujące, wizyty studyjne, seminaria sieciujące, konferencje, fora wymiany doświadczeń

 

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Cel projektu:

Wzmocnienie sprawności administracyjnej oraz zwiększenie kompetencji gmin i powiatów do diagnozowania potrzeb lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.

Główne efekty CWD Plus:

65 zestawów dokumentów (audyty energetyczne, audyty szlaków rowerowych, programy funkcjonalno-użytkowe inwestycji (PFU), strategie rozwoju, oceny oddziaływania na środowisko, studium wykonalności)

Działania sieciujące: 36 wewnątrzregionalne Forów Wymiany Doświadczeń, w których udział wzięło ponad 1000 osób; 4 makroregionalne Fora Wymiany Doświadczeń, w których łącznie udział wzięło ponad 300 osób; 3 regionalne spotkania sieciujące z udziałem przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich; 2 seminaria sieciujące, które zgromadziły ponad 450 uczestników; 2 konferencje (otwierająca i podsumowująca projekt); 59 wizyt studyjnych

64 partnerstwa zinstytucjonalizowane, 11 partnerstw w trakcie procesu instytucjonalizacji

4 raporty tematycznePolityka rozwoju w samorządach Partnerstw CWD, Instytucjonalizacja Partnerstw CWD Plus, Raport o typologizacji partnerstw CWD pt. ,,Partnerska interwencja”, Raport podsumowujący CWD Plus

 


Okres realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.06.2023 r.

Strona internetowa: https://cwd.info.pl/

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

 


 

Kamila Łozińska

Specjalistka
Projekty: CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy

 

Marcin Bzdyra

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD 2023, CWD Plus

Aneta Szarfenberg

Ekspertka, Opiekunka partnerstw

Projekt: CWD 2023, CWD Plus

Krzysztof Buczek

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD 2023, CWD Plus

Patrycja Smoleńska

Specjalistka
Projekty: CWD 2023, CWD Plus, Premia Społeczna

Tomasz Szemraj

Specjalista
Projekty: CWD 2023, CWD Plus