CERUSI

Zakończony

INFORMUJEMY, że z końcem stycznia 2022 r. zakończyliśmy prace w ramach projektu CERUSI.

Głównym celem projektu CERUSI było wsparcie innowatorów i przedsiębiorców społecznych w rozwijaniu innowacji społecznych na obszarach wiejskich oraz peryferiach miast.

By wzmocnić potencjał mieszkańców oraz lokalnych podmiotów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, działania projektowe koncentrowały się na wykorzystaniu metod, wiedzy i narzędzi, jakie zostały stworzone w ramach międzynarodowych projektów, w jakie wcześniej zaangażowani byli partnerzy projektu CERUSI (są to: Social(i)Makers, SENTINEL i LiveRuR). Łącząc lokalny kapitał społeczny z ponadnarodowymi zasobami wiedzy, projekt miał pomóc efektywnie wdrażać rozwiązania odpowiadające na lokalne wyzwania.

 

Narzędzia

W ramach projektu CERUSI powstały różnorodne narzędzia umożliwiające podmiotom lokalnym opracowanie i wdrożenie innowacji społecznych:

RSI Toolbox to zbiór metod i narzędzi umożliwiający różnym interesariuszom innowacji społecznych podnoszenie wiedzy i jej praktyczne zastosowanie w tworzeniu i wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich.

Poprzez RSI Academy dostępną na platformie Skyrocket adresaci projektu mogli nabyć niezbędną wiedzę, a następnie wspólnie identyfikować wyzwania społeczne i w międzynarodowym gronie dyskutować nad możliwymi rozwiązaniami.

Sama Platforma to przestrzeń dedykowana także podmiotom publicznym szukającym alternatywy dla tradycyjnych usług społecznych czy inwestorów lokujących kapitał w inwestycje w obszarze social impact. 

Transnational RSI Caravan Cookbook to zbiór wytycznych służących opracowaniu i uruchomieniu warsztatów RSI_Lab Caravans. Ten kompleksowy zestaw metod i narzędzi pozwala na powielanie oraz stopniowe wprowadzanie RSI Lab Caravans również w innych regionach.

 

Wirtualne Szkolenia

Na platformie Skyrocket, stworzonej w ramach projektu Social(i)Makers, uruchomiona została RSI: Akademia Innowacji (RSI_Academy). To zasób wiedzy i przydanych narzędzi, z jakich mogą skorzystać przede wszystkim innowatorzy, przedsiębiorcy społeczni czy inne osoby zainteresowane tematem innowacji społecznych. Znajdą tu 5 modułów szkoleniowych, a w nich tematy dot. m.in. przedsiębiorczości społecznej, ekonomii cyrkularnej, procesu tworzenia innowacji społecznych czy oceny skutków podejmowanych działań (impact management). Akademia została przetłumaczona na 7 języków.

 

Działania pilotażowe

Działania pilotażowe realizowane były w formie RSI_Caravans. To spotkania z lokalną społecznością, które miały służyć pewnego rodzaju diagnozie wyzwań, z jakimi mierzą się lokalne społeczności, by później w ramach RSI_Lab Modules szukać dla nich optymalnych rozwiązań. Z założenia RSI_Lab Modules miały sprzyjać generowaniu pomysłów, prototypów, łączyć pomysłodawców i potencjalnych użytkowników innowacji, by opracować rozwiązania odpowiadające zdiagnozowanym wcześniej potrzebom.

 

Strategie i plany działania

Transnational Rural Social Innovation Development Strategy w syntetyczny sposób podsumowuje doświadczenia 2-letniego projektu, przeprowadza przez fazy rozwoju innowacji społecznych na obszarach wiejskich, formułując jednocześnie zalecenia, które mogą wzmocnić potencjał terenów peryferyjnych do wdrażania nowych rozwiązań. Zalecenia adresowane są do decydentów na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. By kontynuować wspólną wizję upowszechniania innowacji na obszarach wiejskich, powołano Partnerstwo na Rzecz Innowacji Społecznych na Obszarach Wiejskich – to sieć łącząca partnerów projektu, ale też zapraszająca do współpracy nowe organizacje. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.

W ramach projektu opracowanych zostało również 7 lokalnych planów działania (RSI_Action Plans). To propozycja wykorzystania produktów wypracowanych w ramach CERUSI, np. Platformy Skyrocket i dostępnego na niej kursu online do nowych działań służących stworzeniu warunków do rozwoju innowacji na obszarach wiejskich i wzmocnieniu lokalnych liderek i liderów zmian.

Informacje dodatkowe

Partnerstwo projektu:

Stowarzyszone organizacje partnerskie, które mają pomóc w uruchomieniu Lab Caravans:

  • Union of Towns and Municipalities of the South Bohemian Region
  • Development Agency of Banska Bystrica Self-governing Region
  • Municipality Zavrč
  • PRJ HALO, Haloze Rural Development Centre

 


Okres realizacji projektu: 01.02.2020 do 31.01.2022

Budżet: ponad 1 200 000 EUR

Strona internetowa: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html

Facebook: https://www.facebook.com/CerusiCE

 

 

Ogłoszenia

2020-09-17

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 2/DIS/CER/FFW/2020 z dnia 4 września 2020 r. dotyczące rozwoju i utrzymania platformy www.skyrocketplatform.eu zostało rozstrzygnięte.

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy The Coders Sp. z o.o., która spełniała warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie.

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

 


 

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Kamila Łozińska

Specjalistka
Projekty: CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek