CERUSI

Trwający

1 lutego 2020 r. Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła realizację kolejnego projektu w ramach programu Interreg Europa Środkowa – CERUSI.

W projekt zaangażowanych jest 9 organizacji z 7 krajów – Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii i Włoch. Partnerstwo wspierają 4 stowarzyszone organizacje partnerskie.

Liderem projektu jest austriacka organizacja Zentrum Für Soziale Innovation GmbH (ang. ZSI – Centre for Social Innovation).

Głównym celem projektu CERUSI jest wsparcie innowatorów i przedsiębiorców społecznych w rozwijaniu innowacji społecznych na obszarach wiejskich oraz peryferiach miast.

By wzmocnić potencjał mieszkańców oraz lokalnych podmiotów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, działania projektowe będą koncentrować się na wykorzystaniu metod, wiedzy i narzędzi, jakie zostały stworzone w ramach międzynarodowych projektów, w jakie wcześniej zaangażowani byli partnerzy projektu CERUSI (są to: Social(i)Makers, SENTINEL i LiveRuR). Łącząc lokalny kapitał społeczny z ponadnarodowymi zasobami wiedzy, projekt ma pomóc efektywnie wdrażać rozwiązania odpowiadające na lokalne wyzwania.

 

Narzędzia

W ramach projektu CERUSI powstaną różnorodne narzędzia umożliwiające podmiotom lokalnym opracowanie i wdrożenie innowacji społecznych:

RSI Toolbox będzie to zbiór metod i narzędzi umożliwiający różnym interesariuszom innowacji społecznych podnoszenie wiedzy i jej praktyczne zastosowanie w tworzeniu i wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich.

Poprzez RSI Design Academy dostępną na platformie RSI Skyrocket adresaci projektu zyskają wirtualną przestrzeń, gdzie będą mogli nabyć niezbędne wiedzę, a następnie wspólnie identyfikować wyzwania społeczne i w międzynarodowym gronie dyskutować nad możliwymi rozwiązaniami.

Sama Platforma to przestrzeń dedykowana także podmiotom publicznym szukającym alternatywy dla tradycyjnych usług społecznych czy inwestorów lokujących kapitał w inwestycje w obszarze social impact. 

Transnational RSI Caravan Cookbook określi jasne wytyczne służące opracowaniu i uruchomieniu warsztatów RSI_Lab Caravans. Ten kompleksowy zestaw metod i narzędzi pozwoli na powielanie oraz stopniowe wprowadzanie RSI Lab Caravans również w innych regionach.

Data zakończenia: 01.2021

 

Wirtualne Szkolenia

Na platformie Skyrocket, stworzonej w ramach projektu Social(i)Makers, uruchomiona zostanie Akademia RSI (RSI_Academy). To zasób wiedzy i przydanych narzędzi, z jakich będą mogli skorzystać przede wszystkim innowatorzy, przedsiębiorcy społeczni czy inne osoby zainteresowane tematem innowacji społecznych. Znajdą tu 5 modułów szkoleniowych, a w nich tematy dot. m.in. przedsiębiorczości społecznej, ekonomii cyrkularnej, procesu tworzenia innowacji społecznych czy oceny skutków podejmowanych działań (impact management). Akademia zostanie przetłumaczona na 7 języków.

Data zakończenia: 02.2021

 

Działania pilotażowe

Działania pilotażowe będą realizowane w formie RSI_Caravans. To spotkania z lokalną społecznością, które będą służyć pewnego rodzaju diagnozie wyzwań, z jakimi mierzą się lokalne społeczności, by później w ramach RSI_Lab Modules szukać dla nich optymalnych rozwiązań. Z założenia RSI_Lab Modules mają sprzyjać generowaniu pomysłów, prototypów, łączyć pomysłodawców i potencjalnych użytkowników innowacji, by opracować rozwiązania odpowiadające zdiagnozowanym wcześniej potrzebom.

Data zakończenia: 08.2021

 

Strategie i plany działania

Strategia RSI opracowana zostanie z udziałem decydentów, agencji rozwoju regionalnego i organów publicznych. Będzie ona prezentować wspólną wizję upowszechniania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich. Wraz z opracowaniem strategii zostanie powołane Partnerstwo na Rzecz Innowacji Społecznych na Obszarach Wiejskich – sieć łącząca podmioty z obszarów wiejskich i peryferyjnych w krajach uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu opracowanych zostanie 7 lokalnych planów działania (RSI_Action Plans) propagujących skalowanie sprawdzonych regionalnych innowacji społecznych, takich jak platforma RSI Skyrocket. Plany określą, jak wykorzystać platformę oraz RSI Lab Caravans przy tworzeniu ekosystemów wspierających rozwój innowacji społecznych na obszarach wiejskich.

Data zakończenia: 01.2022 

Informacje dodatkowe

Partnerstwo projektu:

Stowarzyszone organizacje partnerskie, które mają pomóc w uruchomieniu Lab Caravans:

  • Union of Towns and Municipalities of the South Bohemian Region
  • Development Agency of Banska Bystrica Self-governing Region
  • Municipality Zavrč
  • PRJ HALO, Haloze Rural Development Centre

 


Okres realizacji projektu: 01.02.2020 do 31.01.2022

Budżet: ponad 1 200 000 EUR

Strona internetowa: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html

Facebook: https://www.facebook.com/CerusiCE

 

 

Ogłoszenia

2020-09-17

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 2/DIS/CER/FFW/2020 z dnia 4 września 2020 r. dotyczące rozwoju i utrzymania platformy www.skyrocketplatform.eu zostało rozstrzygnięte.

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy The Coders Sp. z o.o., która spełniała warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie.

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

 


 

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Katarzyna Jagiełło

Główna specjalistka
Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

Kamila Łozińska

Specjalistka
Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

Aleksandra Zabłocka

Główna specjalistka
Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek