DobryRynek.pl

Trwający

W 2015 r. rozpoczęły się prace nad platformą internetową DobryRynek.pl. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie kierowane zarówno do tradycyjnego biznesu jaki i do przedsiębiorstw nowego typu – pozostawiających dobry ślad. Projekt ten jest realizowany przez Fundację w partnerstwie z Goodbrand / Better. oraz z Akademią Leona Koźmińskiego.

Co wyróżnia przedsiębiorstwa pozostawiające dobry ślad? To działalność gospodarcza, która stawia sobie za cel oprócz zwiększania zysku finansowego, świadome i celowe wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, swoich interesariuszy, pracowników lub środowisko naturalne. Obydwa cele: finansowe oraz poza-finansowe są realizowane niejako równorzędnie i długofalowo. Przedsiębiorstwa pozostawiające dobry ślad nie są powiązane z określonym statusem prawnym. Mogą to być firmy prywatne, publiczne, NGO, PES. Pozytywny wpływ jaki wywierają na swoje otoczenie jest potwierdzany w procesie weryfikacji. W opracowaniu jego założeń i kryteriów brali udział eksperci ze świata biznesu i nauki. Stworzone narzędzie poddaliśmy pilotażowym badaniom, doskonaląc je na podstawie uzyskanych wyników. Dzięki temu nasz proces weryfikacji jest przejrzysty, a wyniki porównywalne.

Informacje dodatkowe

Opierając się na modelu B2B, tradycyjny biznes widzimy jako Klientów Dobrego Rynku zaś przedsiębiorstwa dobrego śladu jako jego Dostawców. Platforma Dobry Rynek pozwoli skupić takich Dostawców w jednym miejscu, ułatwiając Klientom dotarcie do nich i nawiązanie współpracy.

Rozumiejąc innowacje jako pozytywny wpływ i podnoszenie jakości życia  poprzez oddziaływanie na  konkretne społeczności czy środowisko naturalne, stworzyliśmy platformę, aby łączyć przedsiębiorstwa pozostawiające dobry ślad z Klientami, którzy nawiązując z nimi współpracę, wspierają ich działalność. To rozwiązanie przynosi realne korzyści obu stronom, a w dłuższej perspektywie buduje nowy, odpowiedzialny, dobry rynek.   

Osoby związane z tym projektem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji