Europejska Sieć Danych i Ekspertyz REFERNET

Zakończony

Od 2004 roku pełnimy funkcję Krajowego Reprezentanta europejskiej sieci danych ReferNet, która organizacje i konsorcja instytucji zajmujących się zagadnieniami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy w danym kraju. Do naszych zadań należą: gromadzenie i analiza informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce, publikowanie  tych informacji w formie raportów, analiz i artykułów, upowszechnianie, współpraca z kluczowymi organizacjami w dziedzinie edukacji.