Forest School Center

Zakończony

Celem projektu Forest School Center jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej /Forest School Pedagogy/ do aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli i pracy w duchu idei Forest School poprzez transfer rozwiązania realizowanego w Niemczech.

Projekt odpowiada na cel szczegółowy PO WER w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, zwiększenia udziału mężczyzn w edukacji dzieci na etapie nauczania początkowego, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.

Forest School Center to nowa modelowa usługa nie świadczona obecnie w Polsce, kluczowa dla nowoczesnej polityki systemu nauczania początkowego, skierowana do grupy nauczycieli zainteresowanych edukacją holistyczną i outdoorową.

W projekcie zaplanowane są trzy wizyty studyjne, organizowane w 2019 r. u partnera niemieckiego dla ekspertów-trenerów oraz realizacja programu szkoleniowego dla 24 uczestników - nauczycieli przedszkoli leśnych (maj 2019 – czerwiec 2020) obejmującego: 14 trzydniowych warsztatów szkoleniowych, webinaria, praktyki w przedszkolach leśnych i indywidualny coaching. Przewidziane jest również opracowanie podręcznika oraz przygotowanie rekomendacji i instrukcji do wdrażania wypracowanego modelu.

Dofinansowanie ze środków UE:  1 570 420,07 PLN.
Okres realizacji projektu: listopad 2018 - październik 2020.

„Forest School Center”, umowa nr POWER.04.03.00-00-0037/18-00, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Realizatorzy projektu

Projekt "Forest School Center" jest projektem partnerskim, realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy, Lidera Projektu oraz partnerów: Fundcja Królowej Św. Jadwigi, Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców i niemieckiego partnera Waldkinder Regensburg.

Rekrutacja

Z serca lasu – w Polskę, ślemy Wam zaproszenie!

Do udziału w programie szkoleniowym „Nauczyciel przedszkola leśnego”.  To zaproszenie do tych z Was, kobiet i mężczyzn, którzy już w pracują w przedszkolach leśnych lub chcą w nich pracować w duchu wychowania w bliskości i autentycznych relacji w zgodzie z naturą.

Osoby chętne do uczestniczenia w programie szkoleniowym prosimy o wypełnienie arkusza osobowego LINK do dnia 02 kwietnia 2019 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń zaprosimy 36 osób na jednodniowy warsztat rekrutacyjny w Warszawie, w dniu 6 lub 7 kwietnia 2019 r. Z tej grupy zaprosimy 24 osoby do dalszej współpracy. 

Program szkoleniowy

Forest School Center ma zjazd nr 14 w dniach: 04-06.09.2020 r. w Kaczym Bagnie - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. Jest to Spółdzielnia Socjalna. Adres: Wybudowanie 4 Kacze Bagno, 13-306 Kurzętnik

_

Forest School Center to nowy ośrodek szkoleniowy wprowadzający modelową usługę kształcenie „nauczycieli przedszkoli leśnych”, nie świadczona obecnie w Polsce, a kluczową dla nowoczesnej polityki systemu nauczania początkowego, skierowana do grupy pedagogów zainteresowanych edukacją holistyczną i outdoorową.

Przygotowaniem i realizacją programu szkolenie „Nauczyciel przedszkola leśnego”, w ramach projektu  Forest School Center zajmują się:

 • Fundacja Fundusz Współpracy,
 • Przedszkole leśne „Leśna Droga”,
 • Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców,
 • Niemiecki partner Waldkinder Regensburg.

Towarzyszą nam również eksperci-trenerzy oraz psychologowie humanistyczni, o których możecie poczytać poniżej (w sekcji EKSPERCI).

Nasi eksperci - trenerzy pracują empatycznie i posiadaj duże doświadczenie  w pracy z dziećmi w przyrodzie,  w prowadzeniu przedszkola leśnego, zajęć outdoorowych  i tego wszystkiego co jest niezbędne do stworzenia dobrej atmosfery rozwoju i pracy.

W ramach programu szkoleniowego zaplanowaliśmy łącznie ponad 252 godziny szkoleniowe, rozłożone na 14 weekendowych warsztatów (ogólny zakres tematyki warsztatów znajdziecie tutaj) Ponadto przygotowaliśmy webinary, praktyki, coaching indywidulany, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Chcemy aby każdy warsztat odbył się w miejscu specjalnym, ciepłym, wyjątkowym aby pokazać Wam, że idę leśnej edukacji można realizować w każdym terenie. Warsztaty będą odbywały się raz  w miesiącu, rozpoczynać będziemy piątkowym popołudniem, a kończyć niedzielnym obiadem. Praca odbywać się będzie w 12 osobowych grupach.

W realizacji programu szkoleniowego założyliśmy metody pracy warsztatowej, bardzo praktycznej, zawsze na przykładach i odniesieniu do realnego funkcjonowania pedagoga z grupą dzieci w terenie, z wykorzystaniem narzędzi i sprzętów  niezbędnych w edukacji outdoorowej. Większość zajęć niezależnie od panującej aury realizować będziemy w terenie, czasami będą to łąki, czasami las, innym razem zaprosimy Was w góry, pokażemy też jak leśne przedszkole może funkcjonować w środowisku wielkomiejskim.

Podczas zajęć będziemy wspólnie przyglądać się zjawisku przedszkoli leśnych:

 • dzieciom indywidualnie i w grupie, nauczycielom, rodzicom, otoczeniu,
 • będziemy się zastanawiać czym jest przedszkole leśne, jak na nas wpływa przyroda, przybliżymy się do codzienności przedszkola leśnego i pracy w nim, pochylimy się nad rozwojem dziecka w otoczeniu przyrody,
 • przyjrzymy się postawom nauczyciela, towarzyszącym nam emocjom, procesom grupowym w jakich uczestniczymy i pracy z konfliktem,
 • na własnych doświadczeniach przyjrzymy się pracy zespołu nauczycielskiego i zastanowimy jak styl pracy zespołu wpływa na pracę z dziećmi i relacje z rodzicami,
 • będziemy rozwijali się w poznawaniu przyrody tej ożywionej i nieożywionej,
 • doświadczymy różnych metod pracy z dziećmi, sztuki w lesie, rytuałów, gier i zabaw terenowych, pracy z narzędziami stolarskimi,
 • spróbujemy zbudować domek na drzewie oraz niski park linowy dla przedszkolaków,
 • podejmiemy tematy programu nauczania przedszkolnego, obowiązków nauczyciela, tych bardziej lub mniej chcianych, zasad bezpieczeństwa,
 • zastanowimy się jaka infrastruktura przedszkolna jest potrzebna.

Mamy nadzieję wspólnie z Wami udoskonalać i tworzyć program tego szkolenia.

Terminy zjazdów szkoleniowych to:

Zjazd

Grupa I

Grupa II

Gdzie

Zjazd 1

17-19 maja 2019

17-19 maja 2019

Wisła

Zjazd 2

7-9 czerwca 2019

28-30 czerwca 2019

Woj. mazowieckie

Zjazd 3

5-7 lipca 2019

26-28 lipca 2019

Lubelszczyzna

Zjazd 4

2-4 sierpnia 2019

23-25 sierpnia 2019

Babia Góra

Zjazd 5

6-8 września 2019

27-29 września 2019

Pogórze Kaczawskie

Zjazd 6

4-6 października 2019

25-27 października 2019

Suwalszczyzna

Zjazd 7

8-10 listopada 2019

22-24 listopada 2019

Żywiecczyzna

Zjazd 8

6-8 grudnia 2019

13-15 grudnia 2019

woj. Mazowieckie

Zjazd 9

17-19 stycznia 2020

24-26 stycznia 2020

Kurzętniki

Zjazd 10

Wspólny 21-23 lutego 2020

Poznań

Zjazd 11

6-8 marca 2020

19-21 czerwca 2020

Pogórze Kaczawskie

Zjazd 12

Wspólny 10-12 lipca 2020

Warszawa

Zjazd 13

Wspólny 21-23 sierpnia 2020

Czekamy na rozstrzygnięcie

Zjazd 14

Wspólny 6-8 września 2020

Czekamy na rozstrzygnięcie

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Forest School Center  „Nauczyciel przedszkola leśnego” i rekomendacją do pracy w przedszkolu leśnym lub szkole na etapie nauczania początkowego.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: fsc@cofund.org.pl lub tel. 692 487 524, Anna Szkiruć-Kostrzewa, Koordynatorka merytoryczna projektu Forest School Center

Projekt realizowany jest dzięki otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Eksperci

Ewa Kaliszuk

Geograf, przyrodnik, nieustannie zachwycona Światem i to tym najbliższym także. Od czasu, kiedy pojawiły się moje własne dzieci - Madzia i Tosia - dałam sobie prawo do odkrywania Świata ciągle na nowo, podążając właśnie za ich dziecięcymi fascynacjami.  Myślę, że mogę o sobie powiedzieć “entuzjastka edukacji”, zwłaszcza edukacji przez zabawę i doświadczenie. Towarzyszyłam w rozwoju bardzo małych dzieci i ich rodziców prowadząc w Fundacji Sto Pociech Małe wędrówki przez wielki Świat,  Raki szperaki i Zabawy z nauką. “Uczyłam” dorosłych, czasami starszych od siebie geografii, a tak naprawdę zapraszałam ich do wielkiej przygody w poznanie Świata tego dalekiego, jak i bliskiego. Przez kilka lat pracowałam na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie rozwijając w studentach potrzebę więzi z krajobrazem, tak konieczną do dobrego i harmonijnego planowania i projektowania otaczającej przestrzeni. To tu odkryłam, jak bardzo ta więź jest potrzebna i jak trudno ją zbudować, jeśli nie było dobrych warunków do jej rozwoju w dzieciństwie. Od 2012 r. współtworzę niezwykłą szkołę Fundacji Królowej św. Jadwigi w Przyłękowie koło Żywca. To tu krok po kroku rozwijamy i staramy się upowszechniać edukację terenową mającą swoje korzenie w skandynawskiej idei leśnych przedszkoli. Ostatnio zaczęłam także głośno o tym mówić na łamach Kredy czyli magazynu kreatywnej edukacji.  

Monika Rościszewska - Woźniak
psycholog

Od 1980 roku związana z edukacją dzieci i młodzieży. Wieloletnia dyrektorka przedszkola integracyjnego w Warszawie. Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im J.A.Komenskiego. W latach 2005-2012 odpowiedzialna za programy upowszechnienia edukacji przedszkolnej i za jakość edukacji dzieci. Dyrektorka Akademii Komeńskiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego. 

Autorka publikacji z zakresu wychowania i edukacji dzieci, w tym programów wychowania przedszkolnego. W 2009r. za program „Dobry start przedszkolaka” otrzymała I nagrodę w konkursie MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Trenerka , prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą , dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Zaangażowana w upowszechnianie jakości wychowania i edukacji w całej Polsce. Pełni rolę superwizora dla wychowawców w żłobkach, przedszkolach, dla prowadzących grupy młodzieżowe Klubu Inteligencji Katolickiej. Współpracowała jako konsultant psycholog przy produkcji filmu dokumentalnego Świat się świeci” reż. Jarosława Szody, który opowiada o relacjach nauczycielki i dzieci przedszkolnych.

Magdalena Frączek

doktor nauk leśnych, pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ze studentami leśnictwa prowadzi zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej, botaniki, dendrologii, fitosocjologii i etnobotaniki. Na Wydziale Leśnym organizuje i koordynuje duże imprezy edukacyjne m. in. Małopolską Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki,  jest opiekunem Sekcji Edukacji Leśnej Koła Naukowego Leśników. Autorka  publikacji naukowych i popularnonaukowych. Promotorka prac inżynierskich i magisterskich z zakresu ekologii roślin i edukacji przyrodniczo-leśnej. Kieruje Studiami Podyplomowymi „Edukacja Przyrodniczo-Leśna', które dwukrotnie uzyskały tytuł „Studia z Przyszłością” oraz nagrodę „Laur Innowacji”.
Współpracuje z małopolskimi parkami narodowymi i krajobrazowymi (w projektach edukacji plenerowej „Przyjaciel Parku Narodowego”, „Edukacja dla przyrody pogranicza”, „Przybliżyć naturę”), Lasami Państwowymi, Małopolskim Instytutem Kultury  i organizacjami pozarządowymi współtworząc programy edukacyjne i warsztaty dla edukatorów. Prowadzi warsztaty przyrodnicze i spacery edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych. Wraz ze studentami od 2011 roku przygotowuje i prowadzi leśne warsztaty „Lasy dla przedszkolaków” i „Lasy dla uczniów” we współpracy z małopolskimi przedszkolami i szkołami.
Członek Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Za działalność na polu edukacji leśnej otrzymała w 2016 roku tytuł „Leśnika Roku” i Dębową Statuetkę „Przeglądu Leśniczego”

Danuta Nowak

Pedagożka, certyfikowany coach kryzysowy, animatorka społeczno-kulturalna, moderatorka odnowy wsi, rękodzielniczka. Przez wiele lat związana z ruchem ekologicznym na Dolnym Śląsku skąd pochodzi. Jako specjalistka ds. edukacji ekologicznej pracowała m.in. w Karkonoskim Parku Narodowym, Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju i wielu innych organizacjach społecznych. Prowadzi zajęcia m.in.:  z rękodzieła, teatru, odkrywania przyrody. Stypendystka Szkoły Ludowej w Danii. Z wyboru mieszka na wsi. Siłę i swoją moc odzyskuje w przyrodzie – górach, lesie, a także w pracy w ogrodzie. W mądrości Rdzennych Ludów, rytuałach i inicjacjach szuka połączenia z ziemią przodków. Spotyka się w kręgach kobiecych i mieszanych. Uczestniczyła w wielu wyprawach jaskiniowych (w tym eksploracyjnych) w Polsce i za granicą. Pasjonatka prostego życia blisko przyrody, bushcraftu, wszystkiego co naturalne: jedzenia, kosmetyki, farbowania tkanin itp. Uwielbia pływanie, jazdę na rowerze, piesze wędrówki i taniec spontaniczny.

Anna Płuska

założycielka przedszkola leśnego na warszawskich Bielanach „Leśna Droga”. Rozwijam się i towarzyszę dzieciom, a także dorosłym, w rozwoju i docieraniu do siebie, w zanurzeniu w naturze.
Po kilkunastu latach pracy w świecie korporacji, wraz z mężem leśnikiem i trójką dzieci mieszkałam trzy lata na warmińskiej wsi, bliżej przyrody niż ludzi, bez prądu i bieżącej wody. Obecnie mieszkamy w Warszawie, wracamy do naszej warmińskiej ostoi i wędrujemy po Polsce.
W latach 2009-2016 r., jako matka wzrastałam przy Fundacji Sto Pociech, gdzie później współtworzyłam i prowadziłam zajęcia dla dzieci inspirowane pedagogiką przedszkoli leśnych. Odwiedzałam też i poznawałam przedszkola leśne w Niemczech. W maju 2015 r. rozpoczęłam działalność przedszkola leśnego „Leśna Droga” i obecnie jestem przewodniczką zespołu Dobrych Dorosłych - przedszkolnego teamu nauczycieli, pracującego według idei organizacji turkusowych. Wraz z zespołem „Leśnej Drogi” kontynuujemy praktykę odwiedzania i uczenia się od różnych przedszkoli leśnych w Europie. Naszą myślą przewodnią jest tworzenie wspierającej przestrzeni dla holistycznego rozwoju dzieci, jak również nauczycieli i rodziców, w oparciu o autentyczne relacje i kontakt z naturą. W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że relacje dorosłych w zespole nauczycielskim i z rodzicami bezpośrednio odzwierciedlają się w naszym byciu z dziećmi.
W 2010 r. ukończyłam Pedagogikę Montessori. Później Szkołę Trenerów Komunikacji w Empatii, wiele warsztatów komunikacji Porozumienia Bez Przemocy (NVC), Pedagogiki Przygody, Outdoor and Adventure Education, szkolenia w zakresie przedszkoli leśnych oraz "Introduction to Forest School" i "Forest Skills and Craft for Educators", szkolenie z budowy niskich parków linowych Low Roupe Course. Uczestniczyłam w pierwszej polskiej edycji rocznego kursu Pedagogiki Dzikiej Przyrody. Od 2018 r. rozwijam się w szkole trenerów TROP.

Maciej Baryłka

PSYCHOLOG, TRENER (II stopień PTP oraz III stopień Grupy TROP), COACH, MEDIATOR, SUPERWIZOR

W swojej kilkunastoletniej praktyce trenera i coacha miałem okazję wspierać ludzi w zakresie: doskonalenia kompetencji interpersonalnych, uczenia jak uczyć innych, budowania udanych relacji zawodowych oraz prywatnych, doskonalenia efektywności osobistej w realizowanej roli, konstruktywnej pracy z sytuacjami trudnymi oraz konfliktami, integracji emocji z myśleniem i działaniem.
Ostatnio jestem zaangażowany m.in. w kilkuletni program rozwoju kultury organizacyjnej w ogólnopolskiej szkole językowej Early Stage. Superwizuję również kadrę przedszkola leśnego (Leśna Droga) w zakresie współpracy zespołowej.
Od 2004 roku przeprowadziłem ponad 5000 godzin warsztatów oraz 3500 godzin coachingów.
Pasjonują mnie stare motocykle (remontuję Pannonię z 62 roku), praca z drewnem (tak odpoczywam) i woda (dzieciństwo spędziłem w jednej z nadwiślańskich wsi na Mazowszu).
 

Dariusz Matusiak

twórca  programów o charakterze artystyczno-przyrodniczym. Od kilkunastu lat organizuje dla dzieci Zielone Szkoły i obozy letnie. Zasiada w zespole redakcyjnym miesięcznika „Dzikie Życie”. Od wielu lat związany z ruchem ekologicznym, w szczególności z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Uczestnik wypraw teatralnych z Teatrem Węgajty. Współtwórca Ośrodka Działań Ekologicznych  „Źródła”, którym kierował w latach 90-tych . Mieszka na wsi, gdzie uprawia ogród permakulturowy. Inspiracje czerpie z mądrości Ziemi oraz od  rdzennych kultur, które posłużyły jako inspiracja w obozach dziecięco-młodzieżowych  „Tropami Tęczowego Wojownika” . Kieruje Ośrodkiem Twórczych Działań Edukacyjnych. www.zielonaedukacja.pl w ramach, którego tworzony jest ośrodek terenowy Dom Spotkań Twórczych „Ptasia Dolina” w Górach Kaczawskich. 

Rafał Ryszka

(ur. 1975) – pedagog, współzałożyciel i członek zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców; członek Towarzystwa Szkół Waldorfskich Waldorfschulgemeinschaft e.V. w Leipzig; koordynator m.in. polsko-niemieckich wymian młodzieży i pedagogów oraz pedagogicznych wizyt studyjnych w Niemczech (certyfikat organizatora projektów międzynarodowych Deutsch-Polnisches Jugendwerk); realizator projektów metodą Erlebnispädagogik (pedagogika przeżyć/edukacja przygodą);  instruktor harcerski (harcmistrz) ZHPpgK w Niemczech; członek Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych; koordynator niemieckiego projektu krajoznawczo-turystycznego „Schlesien mal anders” (www.schlesienmalanders.eu); zawodowo nauczyciel w szkole specjalnej Lernen plus gGmbH Schloss Schönefeld w Leipzig (http://www.schloss-schoenefeld.de).

Monika Baryłka
Psycholog, trener, tutor, coach (ICF)

Od kilkunastu lat pomagam ludziom się rozwijać. Pracuję z nauczycielami (od przedszkoli po uczelnie wyższe) jako trener i tutor Collegium Wratislaviense, wspieram rodziny (m.in. prowadząc indywidualne coachingi rodzicielskie, szkolenia dla rodziców i doradztwo edukacyjne w ramach współpracy z Fundacją Dorastaj z Nami, a także pomoc psychologiczną w programie reintegracji rodzin OPS Marki). Brałam udział w tworzeniu jednego z warszawskich przedszkoli inspirowanych modelem skandynawskim, współpracuję również z przedszkolem „Leśna Droga”.
Od zawsze fascynuje mnie zmiana - ta w ludziach, ta w przyrodzie i ta w systemach. Wierzę, że zmiana w myśleniu o edukacji już się dzieje i cieszę się, że mogę być jej częścią.

Prywatnie – mama dwójki leśnych dzieci, rowerzystka i wegetarianka.

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Główna specjalistka
Biuro Zarządzania Projektami

Krystyna Tabor

Główna specjalistka
Biuro Zarządzania Projektami

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami