Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim

Zakończony

Projekt, finansowany ze środków POKL, zakłada bezpłatną i wielopoziomową pomoc dla mieszkańców północnego Mazowsza, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym ma być możliwe m.in. dzięki powstaniu 9 spółdzielni socjalnych. 

Projekt zakłada bezpłatną kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z północnego Mazowsza.

Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektu jest powstanie co najmniej 9 spółdzielni socjalnych, a także działalność Komitetu Ekonomicznego OWES i Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2015 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny i Gminą Długosiodło.

Cele projektu:
Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe projektu:
Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu
Zwiększenie wiedzy 80% uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej
Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych
Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju Wypracowanie modelu długookresowych źródeł Ekonomii Społecznej finansowania spółdzielni socjalnych i OWES

Informacje dodatkowe

Cele projektu:
Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu
  • Zwiększenie wiedzy 80% uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej
  • Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych
  • Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju Wypracowanie modelu długookresowych źródeł Ekonomii Społecznej finansowania spółdzielni socjalnych i OWES

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierowniczka Projektu
Projekt Premia społeczna

Aleksandra Mendyk-Zaborowska

Główna specjalistka
Zespół Obsługi Finansowej

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej