Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

Zakończony

Projekt jest skierowany dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego. Celem programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym dzięki wzmocnieniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej.  

Projekt zakłada bezpłatną kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego.

Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektu jest powstanie co najmniej 11 spółdzielni socjalnych, Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej i Komitetu Ekonomicznego OWES. Projekt jest realizowany do 31 lipca 2015 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny a także Gminą Kozienice, Miastem Pionki oraz Gminą Szydłowiec.

Informacje dodatkowe

Cele projektu:
Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu
  • Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ES
  • Zwiększenie wiedzy 80% uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej
  • Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych
  • Wypracowanie modelu długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

 


 

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleksandra Mendyk-Zaborowska

Główna specjalistka