Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

Zakończony

Projekt jest skierowany dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego. Celem programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym dzięki wzmocnieniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej.  

Projekt zakłada bezpłatną kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego.

Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektu jest powstanie co najmniej 11 spółdzielni socjalnych, Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej i Komitetu Ekonomicznego OWES. Projekt jest realizowany do 31 lipca 2015 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny a także Gminą Kozienice, Miastem Pionki oraz Gminą Szydłowiec.

Informacje dodatkowe

Cele projektu:
Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu
  • Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ES
  • Zwiększenie wiedzy 80% uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej
  • Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych
  • Wypracowanie modelu długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierowniczka Projektu
Projekt Premia społeczna

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleksandra Mendyk-Zaborowska

Główna specjalistka
Zespół Obsługi Finansowej