Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD)

Trwający

Projekt Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego realizuje Fundacja Fundusz  Współpracy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, a jego celem jest wzmocnienie kompetencji JST wchodzących w skład partnerstw samorządowych na terenie Mazowsza poprzez zapewnienie usług doradczych.

Dzięki gruntownej diagnozie potrzeb sześciu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) będziemy wzmacniać kompetencje JST na obszarach: Radomia, Płocka, Ostrołęki, Siedlec, Ciechanowa i Żyrardowa do strategicznego zarządzania swoim rozwojem. Całkowita wartość działania to 3 miliony złotych.

Szczegółowy zakres działań projektowych obejmuje: animację zacieśniania współpracy JST w Obszar Funkcjonalny, wzmacnianie mechanizmów zarządzania strategicznego, wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ujętych w strategiach terytorialnych, przeznaczonych do finansowania w ramach Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych, szkolenia i warsztaty dla kadry zaangażowanej w proces wdrożenia strategii terytorialnych/rozwoju ponadlokalnego oraz wymianę doświadczeń między partnerstwami.

Każda z 5 kategorii działań doradczych dla samorządów będzie realizowana
 z wykorzystaniem trzech typów narzędzi: usługi doradczej, szkolenia lub warsztatu
 oraz spotkań networkingowych. W projekcie wykorzystamy doświadczenia
 z wcześniejszego, ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki
 Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego – CWD.

Projekt jest szansą na kontynuację naszych dotychczasowych działań, aby jeszcze lepiej integrować ze sobą gminy z tego samego obszaru – mówi Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Zarządzania Projektami w FFW. Rozwój partnerstw lokalnych to w szczególności szansa dla małych gmin, które same nie dadzą rady sprostać wymogom współczesności – dodaje Jarosław Komża ze Związku Miast Polskich .

Informacje dodatkowe:

Całkowita wartość projektu: 3 029 212,79 zł
Dofinansowanie z UE: 3 029 212,79 zł
Realizatorzy projektu: Fundacja Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich
Okres realizacji: maj 2024 – kwiecień 2026

Osoby związane z tym projektem

Marcin Bzdyra

Ekspert, Doradca partnerstw
Projekt Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego

 

Aneta Szarfenberg

Ekspertka, Opiekunka partnerstw
Projekt Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego

Andrzej Jaroszkiewicz

Specjalista ds. komunikacji i PR
Zespół Komunikacji
Projekt Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego

Krzysztof Buczek

Ekspert, Koordynator Projektu
Projekt Mazowieckie Centrym Wsparcia Doradczego

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami