Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności

Zakończony

Celem projektu jest pierwsze w Polsce wdrożenie innowacyjnej metody „Najpierw mieszkanie” (NM), skierowanej do osób chorujących psychicznie i długotrwale bezdomnych. Projekt realizowany będzie na terenie kilku warszawskich dzielnic na rzecz 40 uczestników, osób od co najmniej kilku lat związanych z miastem.

Aktualny model pomocy osobom trwale bezdomnym, równocześnie chorującym psychicznie, mimo niemałych nakładów czasu i środków związanych z udzielaniem wsparcia interwencyjnego, socjalnego, dachu nad głową i pobytów w instytucjach zbiorowych – okazuje się być nieskuteczny. Dowodem są liczne pobyty tych samych osób w kolejnych schroniskach, częste hospitalizacje, interwencje policji, aresztowania, nie egzekwowalne długi oraz bezradność pracowników instytucji starających się pomóc.

W Europie, USA, Kanadzie i Australii metoda NM okazała się skuteczna i efektywna kosztowo (wziąwszy pod uwagę sumę nakładów bezskutecznie angażowanych instytucji) w trwałym przeprowadzaniu ludzi skrajnie wykluczonych do pełnego i godnego życia w samodzielnych mieszkaniach. Europejskim liderem przekształcania starodawnych systemów wsparcia w stronę systemów opartych o paradygmat NM jest fińska fundacja The Y-Foundation, która jest partnerem zagranicznym projektu. Od czasu przyjęcia przez Finlandię metody NM jako obowiązującej, skala bezdomności spadła tam niemalże do zera. The Y-Foundation była główną architektką tej zmiany. Partnerem krajowym projektu jest Biuro Polityki Lokalowej Miasta Stołecznego Warszawa oraz Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska.

W projekcie Fundacji Fundusz Współpracy metoda NM będzie wdrażana zgodnie z zasadami sztuki (Housing First Fidelity). Mieszkania, które będą zapewnione przez partnera krajowego projektu Miasto Stołeczne Warszawa będą rozproszone w środowisku lokalnym, pobyt w nich będzie uzależniony od spełnienia zasad stricte lokatorskich, wsparcie oparte będzie o zasady NM: „assertive engagement”, „absence of coersion” i „harm reduction” i będzie świadczone przez zespół specjalistów tworzony przez lekarzy, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych oraz pracownika socjalnego, prawnika, trenera pracy i ekspertów przez doświadczenie.

Kadrą projektu są osoby cieszące się uznaniem krajowego i międzynarodowego środowiska ekspertów, od lat związane z Warszawą, doskonale znające jej środowisko społeczne i instytucjonalne, z bogatym doświadczeniem we wszystkich obszarach niezbędnych do realizacji programu NM: psychiatrii środowiskowej, terapii, mieszkalnictwa i bezdomności, wdrażania, ewaluacji i skalowania innowacji finansowanych ze środków UE.

Finansowanie

Projekt realizowany w ramach POWER: IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3.Współpraca ponadnarodowa

Okres realizacji: sierpień 2019 – lipiec 2022

Budżet projektu: 5 634 667,50 zł

 

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka Projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Główna specjalistka
Biuro Zarządzania Projektami

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu