Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności

Trwający

Celem projektu jest pierwsze w Polsce wdrożenie innowacyjnej metody „Najpierw mieszkanie” (NM), skierowanej do osób chorujących psychicznie i długotrwale bezdomnych. Projekt realizowany będzie na terenie kilku warszawskich dzielnic na rzecz 40 uczestników, osób od co najmniej kilku lat związanych z miastem.

Aktualny model pomocy osobom trwale bezdomnym, równocześnie chorującym psychicznie, mimo niemałych nakładów czasu i środków związanych z udzielaniem wsparcia interwencyjnego, socjalnego, dachu nad głową i pobytów w instytucjach zbiorowych – okazuje się być nieskuteczny. Dowodem są liczne pobyty tych samych osób w kolejnych schroniskach, częste hospitalizacje, interwencje policji, aresztowania, nie egzekwowalne długi oraz bezradność pracowników instytucji starających się pomóc.

W Europie, USA, Kanadzie i Australii metoda NM okazała się skuteczna i efektywna kosztowo (wziąwszy pod uwagę sumę nakładów bezskutecznie angażowanych instytucji) w trwałym przeprowadzaniu ludzi skrajnie wykluczonych do pełnego i godnego życia w samodzielnych mieszkaniach. Europejskim liderem przekształcania starodawnych systemów wsparcia w stronę systemów opartych o paradygmat NM jest fińska fundacja The Y-Foundation, która jest partnerem zagranicznym projektu. Od czasu przyjęcia przez Finlandię metody NM jako obowiązującej, skala bezdomności spadła tam niemalże do zera. The Y-Foundation była główną architektką tej zmiany. Partnerem krajowym projektu jest Biuro Polityki Lokalowej Miasta Stołecznego Warszawa oraz Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska.

W projekcie Fundacji Fundusz Współpracy metoda NM będzie wdrażana zgodnie z zasadami sztuki (Housing First Fidelity). Mieszkania, które będą zapewnione przez partnera krajowego projektu Miasto Stołeczne Warszawa będą rozproszone w środowisku lokalnym, pobyt w nich będzie uzależniony od spełnienia zasad stricte lokatorskich, wsparcie oparte będzie o zasady NM: „assertive engagement”, „absence of coersion” i „harm reduction” i będzie świadczone przez zespół specjalistów tworzony przez lekarzy, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych oraz pracownika socjalnego, prawnika, trenera pracy i ekspertów przez doświadczenie.

Kadrą projektu są osoby cieszące się uznaniem krajowego i międzynarodowego środowiska ekspertów, od lat związane z Warszawą, doskonale znające jej środowisko społeczne i instytucjonalne, z bogatym doświadczeniem we wszystkich obszarach niezbędnych do realizacji programu NM: psychiatrii środowiskowej, terapii, mieszkalnictwa i bezdomności, wdrażania, ewaluacji i skalowania innowacji finansowanych ze środków UE.

Finansowanie

Projekt realizowany w ramach POWER: IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3.Współpraca ponadnarodowa

Okres realizacji: sierpień 2019 – lipiec 2022

Budżet projektu: 5 634 667,50 zł

 

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Magdalena Luśka Żagałkowicz

Specjalistka
Projekt Najpierw mieszkanie

Emilia Warcholak

Specjalistka
Projekt Najpierw mieszkanie

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Główna specjalistka

Magdalena Syrówka

Ekspertka / Terapeutka uzaleźnień
Projekt Najpierw mieszkanie

Ewa Dziura

Ekspertka / psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia
Projekt Najpierw mieszkanie

Piotr Czyrka

Ekspert / Psycholog / Ratownik medyczny

Projekt Najpierw mieszkanie

Katarzyna Bogatko

Ekspertka / Prawniczka

Projekt Najpierw Mieszkanie

Daria Szulc

Ekspertka / Pracowniczka socjalna
Projekt Najpierw Mieszkanie

Dariusz Osowski

Ekspert / Pielęgniarz
Projekt Najpierw mieszkanie

Łukasz Dawid Piekarczyk

Specjalista / Kierownik remontów
Projekt Najpierw Mieszkanie

Bożena Fronczek

Ekspertka
Projekt Najpierw mieszkanie

Adam Bojakowski

Ekspert
Projekt Najpierw Mieszkanie

Kornelia Piądłowska

Specjalistka
Projekt Najpierw Mieszkanie

Rafał Gajcy

Specjalista
Projekt Najpierw Mieszkanie

Wioletta Wielądek

Specjalistka
Projekt Najpierw mieszkanie

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu