PHARE Rozwój Instytucjonalny Administracji Publicznej

Zakończony

Phare Rozwój Instytucjonalny Administracji Publicznej (Institution Building) 2001, 2002, 2003 to program wspierający modernizację sektora administracji publicznej w Polsce, także w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

Jednostka Finansująco-Kontraktująca, działająca w ramach Fundacji Fundusz Współpracy, koordynowała i obsługiwała od strony finansowo-kontraktowej szereg projektów, wchodzących w jego skład.

Aktualności