Podnoszenie kompetencji kadr OWES (Makroregion IV)

Zakończony

„Podnoszenie kompetencji kadr OWES w Makroregionie IV" to projekt mający na celu wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez zwiększenie kompetencji personelu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Inicjatywa obejmuje szkolenia, mentoring, ogólnopolskie szkolenia sieciujące dla kadry kierowniczej czy też wyjazdy studyjne skierowane do personelu OWES.

Celem projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla PES poprzez zwiększenie kompetencji kadr OWES zakresie standardów usług i zamówień publicznych, a także w obszarach wynikających z diagnozy potrzeb OWES, w odniesieniu do pracownika i potrzeb instytucji.

W obecnej edycji pokrywa on zasięgiem Makroregion IV, czyli:

  • województwo pomorskie
  • województwo warmińsko-mazurskie
  • województwo zachodniopomorskie

 

Projekt oferuje:

  • Przygotowanie programów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia oraz doradztwa (w formie mentoringu)
  • Ogólnopolskie szkolenie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES
  • Wyjazd studyjny do Podmiotów Ekonomii Społecznej w woj. wielkopolskim. 
     

Cytat

„Interesujące i przydatne było dzielenie się doświadczeniami, wiedzą, rozwiązaniami w tym rozwiązaniami umożliwiającymi utrzymanie płynności w obecnej sytuacji gospodarczej. Dodatkowym atutem była integracja grupy oraz nowe, przydatne znajomości” - uczestnik projektu.

Okres realizacji Projektu: 1.04.2020 - 31.03.2023

Budżet:

  • Całkowita wartość projektu: 890 500,00 PLN
  • W tym udział FFW: 401 525,00 PLN

Osoby związane z tym projektem

Marzena Lisiecka-Pożoga

Główna Specjalistka
Projekt Premia społeczna

Monika Laskowska-Jakimiec

Główna Specjalistka
Projekty: Premia społeczna / Fundusze Counterpart Funds (CPF)

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu