Program Leonardo da Vinci

Zakończony

Program Leonardo da Vinci - jego celem była poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach Wspólnoty oraz dostosowanie obowiązujących w nich systemów edukacji do potrzeb rynku pracy. Program wspierał wymianę doświadczeń i informacji dotyczących kształcenia zawodowego pomiędzy poszczególnymi państwami i promował ideę wspólnych standardów w dziedzinie edukacji zawodowej. 

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji Fundusz Współpracy pełniło funkcję Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.

Aktualności