Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Zakończony

Projekt "Ścieżki współpracy" jest projektem grantowym polegającym na przyznaniu wsparcia beneficjentom projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego, bez względu na program operacyjny, w ramach którego realizują projekty standardowe (POWER/ RPO).

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które dzięki i we współpracy międzynarodowej, pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie, na ulepszenie oraz stworzenie nowych możliwości odpowiadania na problemy z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

Projekt poza wsparciem finansowym (granty do 100 tys. zł) przewiduje szereg działań wzmacniających beneficjentów projektów EFS przed przystąpieniem do konkursu grantowego, w trakcie realizacji projektów międzynarodowych oraz po ich zakończeniu.

Ważnym aspektem projektu "Ścieżki współpracy..." jest zaangażowanie do współpracy partnerów zagranicznych, mających olbrzymie doświadczenie w nawiązywaniu partnerstw i realizacji projektów międzynarodowych. Partnerzy Ci podzielą się swoim doświadczeniem i pomogą w procesie wyboru partnerów zagranicznych do projektów a także przy budowie silnej sieci beneficjentów proj. międzynarodowych.

Projekt ten jest realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje dodatkowe

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy

 

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu