Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej

Zakończony

W ramach projektu powstała sieć organizacji działających na rzecz grup dyskryminowanych ze względu na różne przesłanki. Prace sieci są skierowane w stronę rozwoju kompetencji jej członków w obszarze polityki antydyskryminacyjnej, a także poprawy jakości współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną w obszarze edukacji i zatrudnienia. Projekt jest realizowany we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. 

rownosc.info to portal gromadzący zbiory dotyczące szeroko rozumianej tematyki równościowej i działań antydyskryminacyjnych. Portal powstał w ramach projektu PO KL realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Portal oferuje wirtualną bibliotekę czyli interaktywną przestrzeń, w której można znaleźć publikacje, dokumenty prawne, czasopisma czy dobre praktyki dotyczące tematyki równościowej.

Chcemy wspólnie ze wszystkimi osobami, organizacjami i instytucjami, dla których kwestie dotyczące równości, różnorodności i antydyskryminacji są istotne tworzyć i rozwijać tę przestrzeń. Zapraszamy do nadsyłania informacji na temat publikacji, działań i wydarzeń.

Informacje dodatkowe

W latach 2011-2013 Fundacja Fundusz Współpracy realizowała projekt współfinansowany w ramach EFS pn. „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności  w działaniach administracji publicznej. W ramach tego projektu stworzony został portal  rownosc.info Po zakończeniu projektu powstała Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO, której zadaniem było utrzymanie, powiększanie zasobów i pozyskiwanie źródeł finansowania na jego rozwój.

W odświeżonej szacie graficznej, Portal znacząco zwiększył swoje zasoby i podzielony jest na następujące działy:

  • BIBLIOTEKA, którą tworzą następujące bazy: badań i statystyk z obszaru nierówności, dyskryminacji oraz działań prawnych, politycznych i obywatelskich podejmowanych w celu jej przeciwdziałania; publikacji, tj. podręczników, opracowań, informatorów i in; artykułów prasowych; aktów prawnych i dokumentów; multimediów, czyli filmów dokumentalnych i informacyjnych oraz czasopism poświęconych tematyce równości, różnorodności, dyskryminacji i jej przeciwdziałania .
  • SŁOWNIK RÓWNOŚCIOWY zawierający opracowania terminów z obszaru dyskryminacji, zagadnień równościowych oraz zagadnień dotyczących grup mniejszościowych
  • PRAWO, w którym znajdują się następujące opracowania: Przeciw dyskryminacji - Vademecum Prawne; Wybrane orzecznictwo w sprawach o dyskryminację oraz Poradnik Procesowy.
  • BAZA organizacji działających na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany był od 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. wraz z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka Projektu
Projekt Najpierw mieszkanie