Środki Przejściowe (Transition Facility)

Zakończony

Środki Przejściowe (Transition Facility) 2004 i 2005 to program, którego część projektów była koordynowana i obsługiwana od strony finansowo-kontraktowej przez Jednostkę Finansująco-Kontraktującą, działającą w ramach Fundacji Fundusz Współpracy.

Jego celem było kontynuowanie procesu wzmacniania administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz wdrażanie prawodawstwa Unii Europejskiej w nowych Państwach Członkowskich.

Aktualności